skip to Main Content

Tarieven 2020

Op de rekening vind je alle verrichtingen van de behandeling terug aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniek kosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Behandelcodes waar de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk berekend worden herken je aan het * achter de code.

Materiaal- en/of techniek kosten worden 1 op 1 doorberekend. Je hebt op aanvraag het recht de inkoopfactuur van de gemaakte kosten in te zien. De tandarts bepaalt in overleg met jou welke behandeling en welke daarbij behorende verrichtingen hij uitvoert. Verwacht de tandarts dat de behandeling meer gaat kosten dan 250 euro dan is hij verplicht om voor de behandeling een kostenbegroting te geven.

De overheid (in dit geval de NZa) heeft voor de verrichtingen het maximale tarief vastgesteld; meer mag een tandarts niet in rekening brengen. Klik hier, dan vind je de verschillende verrichtingen met de juiste codes en bijbehorende maximumtarieven. Deze tarieven gelden voor behandelingen vanaf 1 januari 2020.

Mondzorgverleners mogen vanaf 1 augustus een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen als tegemoetkoming voor extra kosten door de corona-uitbraak. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) woensdag 29 juli bekend gemaakt.

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij geen toeslag van € 4,26  in rekening. 

Facturen

Bij Citydent proberen wij ons bezig te houden met het leveren van de beste zorg voor onze patiënten en daarom willen wij ons niet graag bezighouden met veel administratief werk. Hierdoor hebben wij het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerkingen van de betalingen uitbesteed aan Netpoint. U heeft dan 6 weken om de factuur te betalen en indien nodig zijn er ook financieringsmogelijkheden om de betalingstermijn te verlegen. Hierbij is de maximale aflossingstermijn 6 maanden.

Contant betalen of pinnen

Wij geven het liefst een factuur, maar soms is het toch noodzakelijk om een behandeling direct te betalen. Dit kan contant, maar wij hebben ook een pinapparaat, waardoor u dus ook kan pinnen. Dit zal vooral gebeuren bij uw eerste afspraak en als u geen verzekering heeft.

Back To Top