skip to Main Content

Eerste bezoek

U kunt uzelf of uw kind(eren) via deze website of telefonisch aanmelden bij onze praktijk. U kunt uiteraard ook eerst een afspraak maken om de praktijk bezoeken voor een kennismaking.

De eerste afspraak duurt circa een half uur. De tandarts voert een algehele controle uit en bekijkt samen met u hoe gezond uw gebit en tandvlees zijn. Vooraf ontvangt u een gezondheidsvragenlijst, met het verzoek om deze vast in te vullen zodat we die met u kunnen bespreken. Deze medische anamnese is een wettelijk verplicht onderdeel van het patiëntendossier. Als het nodig blijkt, maken we een gebitsoverzichtsfoto en twee kleine röntgenfoto’s. Dit om de status van uw gebit nauwkeurig te kunnen vaststellen en volgen.

Als u voor het eerst komt, vragen we ook uw aandacht voor het volgende: als zorgverlener zijn we verplicht om het burgerservicenummer (BSN) van iedere patiënt in onze administratie op te nemen en uw identiteit te controleren. Kunt u bij uw eerste bezoek daarom altijd een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspas meebrengen?

Het is handig als u uw gegevens en röntgenfoto’s bij uw vorige tandarts opvraagt en deze bij uw eerste afspraak meeneemt of deze door uw tandarts naar ons toe laat sturen. 

U kunt direct aan de balie betalen.

Bent u verzekerd? Dan zullen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekering toe sturen.

Bent u niet verzekerd en besluit u om patiënt bij ons te worden, dan krijgt u de nota thuis gestuurd.

Kosten

In onze praktijken werken we volgens de landelijk vastgestelde tarieven. De tarievenlijst is ook op onze website te vinden. Netpoint verzorgt voor de rest onze declaratieafhandeling, waar mogelijk rechtstreeks via uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor het bedrag dat de zorgverzekeraar eventueel niet vergoedt. Op de nota’s worden de uitgevoerde verrichtingen aan de hand van zogenaamde ‘UPT- codes’ weergegeven. Bij een eerste afspraak vaak voorkomende relevante codes en vergoedingen zijn:

  • C11 Periodieke controle € 22,16
  • X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto’s 2x € 16,33
  • X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 69,97
  • M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13,07
Back To Top